Výsledky vyhledávání | Městská knihovna Telč https://mktelc.tritius.cz/search/index-item/rss?id=47917&value=Al%C5%BEb%C4%9Bta%20Amalie%20Eugenie,%20c%C3%ADsa%C5%99ovna,%20cho%C5%A5%20Franti%C5%A1ka%20Josefa%20I.,%20rakousk%C3%A9ho%20c%C3%ADsa%C5%99e,%201837-1898 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Alžběta Amalie Eugenie, císařovna, choť Františka Josefa I., rakouského císaře, 1837-1898 Lovkyně štěstěny / Goodwin, Daisy